Heb je wat problemen met sommige computertermen? Geen nood! In ons computerwoordenboek vind je vast en zeker wat je zoekt! 

Heb je een woord dat er toch niet tussen staat? Laat het even weten en we plaatsen de uitleg er zo snel mogelijk bij.

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

A

 @ Het apenstaartje
 account Een internetabonnement
 adres Een getal dat een plaats in het computer-geheugen aangeeft waar bepaalde informatie (data) wordt opgeslagen.
 adresbalk Deel van de browser waar je het internetadres of URL intypt.
 ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line
 ASCII American Standard Code for Information Interchange
Het is de universele norm voor het omzetten van tekst, getallen en lees-
tekens in binaire gegevens die door elke computer kan gelezen worden.
 attachment Een bijlage bij een emailbericht
 AVI Audio Video Interleaved
 Azerty de naam waarop letters voorkomen op het toetsenbord

 

B

 back-up Een kopie van data, bijvoorbeeld bestanden op je harde schijf
 banner Een advertentiestrook op het internet. Wanneer een computergebruiker op een banner klikt zal hij wellicht verbonden worden met de website van het bedrijf dat via de banner adverteert.
 Bcc Blind Carbon Copy. Je stuurt dezelfde email naar iemand zonder dat de anderen dit weten.
 bestand In het Engels: file. Verzameling van met elkaar samenhangende gegevens die door een computer kunnen verwerkt worden en via de modem verstuurd. Er zijn verschillende soorten bestanden : een rekenbestand,een tekstbestand, foto's, tekeningen, geluiden, videobeelden, programma's, .... Een bestand heeft steeds een naam.
 besturingssysteem Een computerprogramma dat ervoor zorgt dat alle onderdelen van een computer vlot met elkaar in verbinding staan. Elk programma (een tekstverwerker, een reken- of taalprogramma, een spel) heeft een besturingssysteem nodig om te kunnen werken. Het besturingssysteem van een computer, bv. MS-DOS, Windows 95, 98, 2000, XP
 BIOS Basic Input/Output System
Dit onderdeel van de computer bevat extreem belangrijke opstartinformatie.
 bit Binary Digit. De kleinste eenheid informatie die een computer kan begrijpen. De waarde is 0 of 1
 BMP Bitmap. Windows Bitmap. Format voor digitale afbeeldingen opgebouwd uit pixels, bv. een foto of tekening. Vaak erg grote bestanden. Wordt door de tekenprogramma's Paint en Paintbrush gebruikt.
 browser Een programma dat de HTML-code van een webpagina vertaalt naar een mooi vormgegeven document. De bekendste browsers zijn Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator.
 button Een knop
 bureaublad Openingsscherm van je PC. Van hieruit kan je programma's met behulp van een snelkoppeling opstarten.
byte Dit is een verzameling van 8 bits. Elk teken, cijfer of leesteken komt bij een computer overeen met een byte.
Voorbeeld: 01100001 staat voor 'a' en 01000001 staat voor 'A'.

 

C

 calculator Een rekenmachine
 Cc Carbon Copy. 
Dit is een emailfunctie die de bedoeling heeft om personen een kopie van een mail te laten lezen. Ontvangers kunnen zien
wie de anderen zijn die de mail ook gekregen hebben.
 CD-rom Compact Disc-Read Only Memory.
Deze cd ziet er net zo uit als een muziek-cd, maar hij bevat computerdata zoals
teksten, afbeeldingen, geluid, videobeelden...
 CD-romspeler Hiermee worden de CD-roms gelezen door de PC. Je kan er ook gewone muziek CD's mee afspelen. De CD's worden gelezen met een laserstraal.
 CD-RW Compact Disc-Rewritable.
Dit is een meermaals beschrijfbaar cd-schijfje.
 chatten Babbelen via het internet
 clipart Kant-en-klare tekeningen, logo's, pictogrammen en andere soorten afbeeldingen die vaak bij grafische programma's worden meegeleverd of die je van het web kan downloaden.
 compatibel Apparaten en software die met dezelfde standaard werken zijn compatible. Ze kunnen met elkaar samenwerken. Heel wat programma's van Apple zijn niet compatible met een gewone PC.
 computer Afgeleid van het Engelse "to compute" = rekenen. Elektronische informatieverwerkende machine die een groot aantal rekenkundige en logische handelingen kan verrichten en daarbij door een intern programma wordt bestuurd. De computer slaat alles op in de vorm van rekenkundige gegevens. Een computer kan alleen maar doen wat hem geleerd is. Was aanvankelijk een machine die tijdrovend rekenwerk van de mens overnam.
 computerpark Alle computers van een school of bedrijf.
 configuratie De samenstelling van een computersysteem.
Voorbeeld: Pentium III 600 met 128 MB Ram, 10 GB harde schijf
 configuratiescherm Een groep hulpprogramma's bereikbaar vanuit het Windows 'Startmenu', waarmee je de instellingen van hard- en software kunt wijzigen.
 CPU Central Processing Unit of de processor
 crash Hier spreekt men van wanneer een computer vastloopt.
Bij een ernstige crash is er meestal schade aan computerbestanden en is heel wat informatie voor altijd verloren
 Ctrl-toets Control-toets. Deze toets wordt gebruikt samen met andere toetsen. Door de Ctrl-toets + een andere toets in te drukken kan je aantal commando's aan je PC geven.
 cursor Het knipperend streepje dat aangeeft waar op het scherm je aan het werk bent en waar dus opdrachten of tekst kan ingevoerd worden.
Een cursor kan verschillende vormen aannemen, o.a. een zandloper.

 

D

 data De uit het Engels overgenomen term voor gegevens
 defragmentatie Na verloop van tijd kan een bestand op een harde schijf in verschillende delen op die schijf staan. Door weer alle stukjes bij elkaar te zetten kan de computer iets
sneller alle data weer lezen. Geregeld een defragmentatie uitvoeren is nodig, om te vermijden dat je computer traag gaat werken.
 delete Deze 'wisknop' wordt gebruikt om geselecteerde objecten (tekst, figuur...) te verwijderen of niet-geselecteerde tekst van links naar rechts te verschuiven.
 directory Een soort map op een informatiedrager (harde schijf, CD, ..) met daarin een of meer bestanden. Een directory kan op zijn beurt ook nieuwe directories bevatten. Dit zijn subdirectories.
Voorbeeld: Directory: Documents and settings, subdirectory: Administrator
 diskette Een soepel schijfje dat in een hard plastieken omhulsel past. Op zo een schijfje kan je gegevens opslaan (zo een 1,4 megabyte).
 diskettestation Een toestel om op een diskette allerlei informatie op te slaan. Hier kan je ook informatie van een diskette lezen.
 DNS Domain Name Server of Domain Name Service.
DNS-servers zetten woordelijke adressen (domeinnamen), zoals 'www.peeceeknoeiers.tk', om in IP-adressen, die eigenlijk uit een heleboel nummers bestaan. Zo hoeft de internetter geen reeksen getallen te onthouden. De service of dienst (autoriteit) houdt zich bezig met het beheren van de domeinnamen in een bepaald gebied.
 DOS Disk Operating System.
Dit is de voorloper van Windows.
 dot Een punt.
Wordt vooral gebruikt wanneer het gaat om een punt tussen twee woorden, bijvoorbeeld in internetadressen.
 downloaden Het binnenhalen van bestanden op je computer van het internet.
 driver Een stuurprogramma. 
Een klein programmaatje dat gebruikt wordt om specifieke onderdelen van de computer te doen werken, zoals bijvoorbeeld de cd-romspeler, een printer, ...
 DVD Digital Versatile Disc.
Een schijfje dat het uitzicht heeft van een cd, maar je kan er veel mer gegevens opslaan.

 

E

 E-card Een kaart versturen via het Internet.
 E-learning Leren via het internet.
 E-mail Een bericht dat via het Internet wordt verzonden.
 E-mailadres Post versturen via de computer.
 emoticon Een symbool dat een gemoedstoestand uitdrukt.
 enter-toets Deze toets wordt gehanteerd om een nieuwe alinea te beginnen bij een tekstverwerker. Ook wordt dit gebruikt om een actie te bevestigen.
 error Een foutmelding
 extensie Een code van 3 letters achter het punt in een bestandsnaam
 extern geheugen Verzamelnaam voor alle typen media waarop gegevens bewaard kunnen worden zoals harddisk, floppydisk en cd-rom.

 

F

 FAQ
Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen).
Vrijwel alle producenten van hard- en software publiceren op het Internet een
FAQ met betrekking tot hun producten.
 favorieten Koppelingen naar webpagina's die je het liefst bezoekt.
 file Een bestand op jouw computer.
Dit kan net zo goed een tekstdocument zijn als een tekening of een afbeelding.
 firewall Een brandmuur.
Dit wordt vaak gebruikt om een bedrijfsnetwerk (gedeeltelijk) af te schermen van het Internet. Daardoor wordt de veiligheid vergroot.
Computerhackers (krakers, inbrekers) kunnen minder snel bij de gegevens komen
wanneer een firewall actief is.
 flatscreen Een plat beeldscherm.
 floppydisk Een diskette.
 folder Een directory of map.
 font Een lettertype dat door de computer wordt gebruikt. In veel
programma's, zoals een tekstverwerker, kan je met verschillende
fonts werken.
Voorbeelden: Arial, Times New Roman, Comic Sans MS, ...
 formatteren Een harde schijf of diskette klaarmaken voor gebruik.
 forwarden Een e-mail die je hebt ontvangen doorsturen naar iemand anders.
 freeware Software die je gratis kan afhalen van het internet.
 Frontpage Een programma waarmee je websites kan ontwerpen.
 functietoetsen Deze toetsen bevinden zich bovenaan het toetsenbord en beginnen met de letter 'F'. Ze activeren een bepaalde functie eigen aan het programma. Zo staat F1 voor de Helpfunctie.

 

G

 Gigabyte Een maateenheid voor computergeheugen.

 

H

 hacker Iemand die zonder toestemming een computer van iemand anders binnendringt en er gegevens inkijkt of steelt.
 hoax Een nepvirus
 homepage De startpagina van een website
 HTML Hypertext Markup Language
 hyperlink Een doorverwijzing naar een ander document of webpagina

 

I

 ICT Informatie- en Communicatie Technologie
 inch Een Engelse lengtemaat, gelijk aan 2,54cm. Hiermee wordt de grootte van een computerscherm aangeduid.
 installatie Dit is het gebruiksklaar maken van een bepaald softwareprogramma.
 ISDN Integrated Services Digital Network

 

J

 joystick Een soort besturingsknuppel die je kan gebruiken om spelletjes te spelen.
 JPEG Joint Photografic Experts Group
Een methode om foto's en afbeeldingen op je harde schijf te bewaren. Een andere methode is o.a. GIF.
 junkmail Een soort van reclamemail. Dit kan je vergelijken met de reclamebladen die worden uitgedeeld.

 

K

 keyboard  Toetsenbord

 

L

 laptop Draagbare computer

 

M

 map Dit is een verzameling van verschillende bestanden en eventueel ook andere mappen. Andere benaming: folder.
 megabyte Een maateenheid voor computergeheugen.

 

N

 navigeren  Doorheen de verschillende pagina's bladeren

 

O

 offline Je bent niet met het Internet verbonden.
 online Met het Internet verbonden zijn.
 opslaan Je bewaart jouw gegevens. Dit kan op de harde schijf, op diskette of op cd-rom.
 outbox Emailterm, ook wel 'Postvak UIT' genoemd. Het zijn emailberichten die je aangemaakt, maar nog niet verstuurd hebt.

 

P

 PC Personal Computer. Dit woord is afgeleid van het Engelse werkwoord 'to compute', wat rekenen betekent.

 

Q

 Quick Time Met dit programma kan je foto's en videobeelden bekijken.
 Querty Toetsenbordindeling. De letters op de eerste rij vormen samen het woord 'Querty'. De meest gebruikte toetsenbordindeling is echter 'Azerty'.

 

R

 RAM Random Access Memory
 resetten Dit is het opnieuw opstarten van jouw computer.
 resolutie Dit is het aantal beeldpunten (pixels) dat kan worden weergegeven op een beeldscherm.
 ROM Read Only Memory

 

S

 saven Gegevens bewaren.
 schuifbalk Een smalle balk rechts of onderaan het venster.
 selecteren Het kiezen van een stukje tekst, figuur... dat werd aangemaakt in een bepaald programma. Hierna kan je hiermee een bewerking uitvoeren.
 site Een plaats op het Internet.
 spatiebalk Een langvormige toets op het toetsenbord.
 surfen Zich van de ene naar de andere webpagina begeven door op (hyper)links te klikken.

 

T

 taakbalk Werkbalk
 TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
 toetsenbord Een klavier
 Toolkit Een kindvriendelijk softwarepakket, te vergelijken met Office, maar met veel meer mogelijkheden.

 

U

 uploaden Versturen van bestanden, software naar een andere computer via een verbinding.
 URL Uniform Resource Locator
 USB Universal Serial Bus
 UTP Unshielded Twisted Pair

 

V

 vinken Iets aanduiden (door middel van een V-vormig teken).
 virus Dit is een programma dat ontworpen is om bepaalde onderdelen van de computer aan te tasten.
 virusscanner Een computerprogramma dat de harde schijf controleert op de aanwezigheid van virussen.

 

W

 wachtwoord Wanneer je niet wil dat iedereen zomaar op je computer kan, kun je dit met een wachtwoord beveiligen.
 WAV Wave form Audio file format
 webcam Een camera die beelden maakt die je live op het Internet kan bekijken. Zo kan je op Messenger een videogesprek voeren als je over een webcam beschikt.
 webmaster Dit is iemand die een website ontwerpt, die onderhoudt en er ook verantwoordelijk voor is.
 website Een verzameling webpagina's met hetzelfde (basis-)webadres.
 werkbalk Bovenaan je scherm bevinden zich een aantal balken met daarop allerlei iconen. Door hierop te klikken, voer je ene commando uit. De Engels term hiervoor is 'Toolbar'.
 werkstation Dit is een computer die is aangesloten op een netwerk.
 Windows Het besturingssysteem van Microsoft dat op bijna alle computers aanwezig is.
 wizard Een hulpmiddel om een bepaalde taak uit te voeren. Stap voor stap worden de verschillende handelingen uitgelegd om deze taak uit te voeren.
 WWW World Wide Web
 WYSIWYG What You See Is What You Get

 

X

Sorry, nog geen woorden gevonden die beginnen met deze letter!

 

YSorry, nog geen woorden gevonden die beginnen met deze letter!

 

Z

zippen Wanneer een bestand te groot is, kan je dit door middel van speciale programma's (bv. Winzip) kleiner maken. Daardoor kunnen deze bestanden gemakkelijker verstuurd of op diskette geplaatst worden. 
 zoekmachine Een programma waarbij je door trefwoorden in te geven op zoek gaat naar informatie, bestanden of afbeeldingen op het Internet. De bekendste zoekmachine is Google.